MÁY DỆT KIẾM

MÁY DỆT KIẾM ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY DỆT KIM TRÒN THƯƠNG HIỆU JIXIN (Taiwan)

MÁY SE SỢI

thông tin liên hệ
Mr. Cẩm Quyền
Giám Đốc - 0903999068

Máy se sợi polyester

Máy se sợi polyester (ống có biên)
Máy se sợi polyester (ống có biên)
Máy se sợi polyester (ống không biên)
Máy se sợi polyester (ống không biên)
Hộp số máy se sợi polyester (ống không biên)
Hộp số máy se sợi polyester (ống không biên)
Máy se sợi (ống không biên)
Máy se sợi (ống không biên)