MÁY DỆT KIẾM

MÁY DỆT KIẾM ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY DỆT KIM TRÒN THƯƠNG HIỆU JIXIN (Taiwan)

MÁY SE SỢI

thông tin liên hệ
Mr. Cẩm Quyền
Giám Đốc - 0903999068

Máy dệt kim tròn 1 giàn kim

Máy dệt kim 2 giàn (kiểu dáng B)
Máy dệt kim 2 giàn (kiểu dáng B)
Máy dệt kim 2 giàn (kiểu dáng A)
Máy dệt kim 2 giàn (kiểu dáng A)